ДОНАТОРИ СТАРОГРАДСКЕ ФОНАЦИЈЕ

ДОНАТОРИ СТАРОГРАДСКЕ ФОНАЦИЈЕ

– дана 21. јуна 2017. године од “FCA Srbija” д.о.о. у износу од 600.000,00 динара;

– дана 22. јуна 2017. године од “XYZ Communications” д.о.о. у износу од 200.000,00 динара;

– дана 27. јуна 2017. године од “Emote” д.о.о. у износу од 305.000,00 динара;

– дана 7. јула 2017. године од “MPG Plus” д.о.о. у износу од 200.000,00 динара;

– дана 7. јула 2017. године од “DM Drogerie Market” д.о.о. у износу од 50.000,00 динара;

– дана 22. септембра 2017. године од “Production pool” д.о.о. у износу од 50.000,00 динара;

– дана 29. септембра 2017. године од “Eminent” д.о.о., из Суботице, у износу од 50.000,00 динара;

– дана 6. октобра 2017. године од:

а. Душана Трњића у износу од 119.000,00 динара;

б. Удружења “Пoловни уџбеници за све” у износу од 50.000,00 динара;

в. “MPG Plus” д.о.о. у износу од 50.000,00 динара.

– дана 18. августа 2017. године од:

1. Стевице Цветановића у износу од 1.140.000,00 динара;

2. Горана Пантовића у износу од 256.000,00 динара;

3. Дејана Андријевића у износу од 91.200,00 динара;

4. Срђана Ранковића у износу од 46.500,00 динара.

„СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА”