DONACIJE PEĆKOJ PATRIJARŠIJI I VISOKIM DEČANIMA

Opština Stari grad od 2003. godine uplaćuje donacije Pećkoj Patrijaršiji i Visokim Dečanima. Opredeljenje je u Opštini da se tako nastavi i u ovoj godini. U ovogodišnjem budžetu izdvojeno 1.200.000 dinara za pomoć u radu ovih manastira. Na početku godine na račun Pećke Patrijaršije i Visokog Dečana uplaćeno je po 50.000 dinara.

Više para za nevladine organizacije u udruženja građana

Opština Stari grad će ove godine iz budžeta izdvojiti devet odsto više sredstava, u odnosu na prošlu godinu, za finansiranje nevladinih organizacija i udruženja građana. Opština finansira: Crveni krst Starog grada,(ove godine će dobiti 433.340 dinara), Dokumentaciono informacioni centar “Veritas” – za njih je planirano 942.084 dinara, Društvo za brigu o stari licima (522.876 dinara), Organizaciju “Prijatelji dece opštine Stari grad”, u ovoj godini imaće 962.112 dinara, Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju, 1.308.000 dinara i Društvo za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegije Stari grad 163.284 dinara.
Uplate se obavljaju u mesečnim ratama na račune spomenutih organizacija.