„DIS-PATCH“ FESTIVAL ELEKTRONSKE MUZIKE

Međunarodni festival elektronske muzike „Dis-Patch“, peti po redu održaće se u kulturnom centru „Reks“ od 18. do 21. oktobra, u organizaciji nezavisne organizacije „Belgrade Sound System“.
Iako elektronska muzika postaje veoma prisutna na domaćoj kulturnoj sceni, najveći deo ovih dešavanja zadržava se na tlu komercijalnih, „Klupskih „ događaja, koji s obzirom da su vođeni logikom tržišta, nemaju dugotrajniji efekat na muzičku percepciju mladih u Srbiji, dok je ono što izostaje, tretman ovakvog stvaralaštva kao nadasve globalnog kulturnog fenomena koji u ovom trenutku dostiže svoju kulminaciju. Koncepcija „Dis-Patch“ festivala orjentisana je upravo ka pokrivanju ovih propusta. Tokom organizovanja ove manifestacije od 2002. godine, na ovamo, pored muzičkog programa, priključene su i prezentacije softvera i instalacije, u cilju upoznavanja domaće publike i umetnika sa tehnološkim mogućnostima koje se koriste u novim kreativnim rešenjima.
Opština Stari grad pomoći će organizaciju ovogodišnjeg festivala, na kome se očekuju gosti iz SAD, Kine, Nemačke, Mađarske, Norveške, Velike Britanije, Češke i Austrije, sa 200 000 dinara.