DEVETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Deveta sednica Skupštine GO Stari grad održaće se u četvrtak, 13. aprila tekuće godine, sa početkom u 13 sati, u velikoj sali, u prizemlju opštinske zgrade, Makedonska 42.

Odbornici starogradskog parlamenta razmatraće pet tačaka Dnevnog reda.

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama budžeta Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu (Drugi rebalans) – preuzmite Predlog odluke OVDE

2. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskog plana poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobord“ za 2017.godinu – preuzmite Predlog rešenja OVDE

3. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja SRPC „Milan Gale Muškatirović“ za 2017 – Preuzmite OVDE

– Program poslovanja preuzmite OVDE

– Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjeg programa – Preuzmite OVDE

– Poseban program korišćenja sredstava Osnivača za 2017.- Preuzmite OVDE

– Odluka Nadzornog odbora o usvajanju posebnog programa – Preuzmite OVDE

4. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove kulture „Parobrod“ – Pravilnik preuzmite OVDE

– Predlog Rešenja preuzmite OVDE

5. Razmatranje izveštaja o radu pravobranilaštva Gradske opštine Stari grad – – Preuzmite izveštaj OVDE

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, da obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon: 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

Gradska opština Stari grad podseća sugrađane da na sajtu naše opštine www.starigrad.org.rs možete pratiti onlajn prenose svih sednica Skupštine i Veća Gradske opštine Stari grad.