DESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD
GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD
Skupština gradske opštine Stari grad
I-01 Broj: 06-25/2021 – 17.06.2021. godine
Beograd, Makedonska 42
Arh 2

 

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 34. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 60. Poslovnika Skupštine gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 103/2020 – prečišćen tekst), a u vezi sa odredbama člana 36. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), sazivam

za 21.06.2021. godine (ponedeljak) u 16.00 sati

10. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED

  1. PREDLOG REŠENJA O IZMENI I DOPUNAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  2. PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  3. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ADMINISTRATIVNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  4. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PROPISE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  5. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  6. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  7. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
  8. PREDLOG REŠENJA O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

U prilogu predloga Dnevnog reda, odbornicima se dostavlja Zapisnik sa 9. sednice Skupštine gradske opštine Stari grad održane dana 21.05.2021. godine i predlozi uz tačke Dnevnog reda.

Sednica Skupštine gradske opštine Stari grad biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Gradske opštine Stari grad, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove Veća i predsednika, na telefon 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

                                                                                                  PREDSEDNIK SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Dušan Petrić