ČIŠĆENJE SNEGA – OBAVEZA SVIH

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju GO Stari grad, podseća sugrađane i skupštine/savete zgrada, vlasnike i korisnike trgovinskih i ugostiteljskih objekata, banaka, zdravstvenih i prosvetnih ustanova i druge, da su prema Odluci o komunalnom redu obavezni da čiste sneg i uklanjaju led.

Komunalna inspekcija će intenzivno kontrolisati izvršavanje navedenih obaveza i preduzimati mere za koje je ovlašćena. Za nepostupanje po Odluci predviđeno je izricanje mandatnih kazni na licu mesta koju naplaćuje komunalni inspektor ili komunalni policajac u iznosu od 20.000 dinara za pravno lice i preduzetnika, a kazna od 5.000 dinara predviđena je za fizičko lice.

Odlukom je takođe propisano da je vlasnik, korisnik zgrade, dužan da uklanja ledenice sa krova i drugih spoljnih delova zgrada radi sprečavanja opasnosti po ljude i materijalna dobara. Ukoliko ledenice nije moguće ukloniti sa zgrada, potrebno je blagovremeno postaviti znake upozorenja, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja, a potom treba pozvati nadležnu vatrogasnu službu na telefonski broj 193.

Dežurni telefon Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju je 322-71-04, od 8 do 15.30 časova. Građani mogu da se jave i na telefon dežurne Gradske komunalne inspekcije 3227-000 i Komunalne policije : 0800-110-011(00-24).

INDUSTRIJSKA SO

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju opštine Stari grad obaveštava građane i predsednike skupština/saveta zgrada da će shodno meteorološkim uslovima biti blagovremeno obavešteni o podeli industrijske soli u mesnim zajednicama „Skadarlija“ (Cetinjska 32), „Gundulićev venac“ (Gundulićev venac 41), „Dorćol“ (Dubrovačka 6), „Varoš kapija“ (Maršala Birjuzova 58), kao i u dvorištu opštinske zgrade u Makedonskoj 42.