APEL PREDSEDNIKA OPŠTINE STARI GRAD MARKA BASTAĆA

Dok političari licitiraju sa mogućnošću totalnog zatvaranja Beograda zbog nepoštovanja mera o ograničenju kretanja, a struka traži gvozdenu disciplinu apelujem da se:

  1. zatvore kladionice
  2. definiše rad svih gradilišta u Beogradu koja su i dalje otvorena, a na kojima su veće grupe radnika bez zaštitne opreme. Ne predlažem zatvaranje gradilišta već tražim da se ljudi opreme zaštitnom opremom i uvedu jasne instrukcije kako da se ponašaju
  3. organizuje redovna dezinfekcija svih javnih prostora na kojima je veća frekvencija ljudi, a posebno svih prodajnih objekata koji su u funkciji
  4. razmotri mogućnost da se registrovanim šećernim bolesnicima na bazi posebnih dozvola omogući kretanje za vreme policijskog časa. Da bi se kretali neophodno ih je opremiti zaštitnom opremom
  5. pedagoški asistenti angažuju na pravljenju sadržaja za decu sa autizmom, koji bi se emitovali na RTS-u
  6. javni servis emituje vežbe za najstarije kojima bi kompenzovali nedostatak kretanja
  7. grad Beograd svim radnjama koje su zatvorene zbog epidemije i mera u zaštiti širenja korona virusa ne naplaćuje zakup poslovnog prostora za vreme trajanja ograničenja
  8. posebne službe preuzmu brigu o higijeni u divljim naseljima

Na ovaj način u nedostatku organizovane i institucionalizovane komunikacije sa opštinom Stari grad,želim da prenesem probleme, strahove i potrebe Starograđana sa kojima sam, kao i drugi zaposleni u opštini Stari grad, u svakodnevnoj komunikaciji.