ANKETA O EKOLOŠKIM PROBLEMIMA OPŠTINE

Savet za ekologiju opštine Stari grad sprovešće anketu među građanima opštine, sa pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine, kako bi se utvrdili prioritetni problemi u ovoj oblasti. U anketi će učestvovati predsednici skupština stanara sa teritorije opštine, a pratiće je i reklamni materijal, flajeri i plakati. Planirano je da se anketa sprovede tokom septembra, dok će rezultati ankete biti prezentovani u oktobru na sajmu zaštite životne sredine „Eko Fair“. U projektu Saveta za ekologiju učestvovaće i opštinsko Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, nakon čega će se krenuti u rešavanje pet najvećih ekoloških problema na opštini.