21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

REPUBLIKA SRBIJA – GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Skupština Gradske opštine

I- 01 Broj: 06-76/18 – 09.11.2018. godine

Beograd, Makedonska 42

ODBORNICIMA SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Na osnovu člana 23. Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 9/11 i 85/15, 94/16 i 133/16), a u vezi sa odredbama Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/14-prečišćen tekst, 25/15, 94/16 i 75/17), sazivam: za 13.11.2018. godine (utorak) u 17 sati

21. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

    1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
    2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
    3. PREDLOG ETIČKOG KODEKSA PONAŠANJA FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD
    4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD „STARI GRAD“

U prilogu predloga dnevnog reda, odbornicima se dostavlja i Zapisnik sa 20. sednice Skupštine, i predlozi uz svaku tačku dnevnog reda.

Takođe, u prilogu se, radi informisanja dostavlja predsednicima odborničkih grupa i IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2018. GODINE, koji je usvojio Predsednik Gradske opštine.

NAPOMENA: Zbog trenutnih tehničkih problema, ostali odbornici, pomenuti IZVEŠTAJ, mogu preuzeti ili izvršiti uvid u isti kod sekretara Skupštine GO Stari grad, u kancelarijama broj 14 i 17, na prvom spratu zgrade Gradske opštine Stari grad, svakog radnog dana, do održavanja sednice Skupštine.

Sednica Skupštine biće održana u velikoj sali, u prizemlju zgrade Skupštine Gradske opštine, Makedonska 42.

Pozivaju se odbornici da sednici OBAVEZNO prisustvuju, a u slučaju opravdane sprečenosti, obaveste Odeljenje za skupštinske poslove, poslove veća i predsednika i uslužni centar, na telefon: 3223-345, 3227-859 ili 3300-584.

PREDSEDNICA

SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Popović Mila