U GRADSKOJ OPŠTINI STARI GRAD ODRŽANA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE UDRUŽENJA OMBUDSMANA SRBIJE

Vanredna sednica Skupštine Udruženja ombudsmana Srbije održana je danas u velikoj sali Gradske opštine Stari grad. Sednicom, kojoj je prisustvovalo preko trideset ombudsmana iz lokalnih samouprava naše zemlje,  predsedavao je lokalni ombudsman Gradske opštine Stari grad Jovan Knežević, koji je i predsednik Skupštine Udruženja ombudsmana Srbije

Otvarajući sednicu, na kojoj je razmatrano šest tačaka dnevnog reda koje su važne za nesmetano funkcionisanje i konstituisinje izvršnih organa Udruženja, Knežević je u svojstvu domaćina poželeo kolegama dobrodošlicu i uspešan rad.

„Ova sedica je posebno značajna ako u vidu imamo da smo pri kraju postupka donošenja Predloga zakona o lokalnim ombudsmanima, što je jedna od obaveza predpristupnih procesa koji se odnose na evrointergracije naše zemlje. Predlog zakona će se uskoro naći u skupštinskoj proceduri Narodne Skupštine Republike Srbije. Ovaj Zakon će doprineti pravnoj sigurnosti i nesumnjivo je u interesu svih građana Srbije“, poručio je Knežević i naglasio da je zaštitnik građana – lokalni ombudsman nezavisan i samostalan organ, koji je ovlašćen da vrši kontrolu poštovanja prava građana.

U okviru prve tačke dnevnog reda Skupština je, nakon rasprave, usvojila Poslovnik o radu Skupštine Udruženja, a za zamenika predsednika Udruženja ombudsmana Srbije je izabrana Miroslava Vojić, sa mandatom od 2 godine. U nastavku rada po usvojenom dnevnom redu verifikavan je mandat Generalnom sekretaru Udruženja Miladinu Nešiću, za člana Nadzornog odbora izabran je Zoran Stojkovac, kao i Stojanka Varajić, Dragana Ćorić i Snežana Kalajanović za članove Etičkog odbora Udruženja ombudsmana Srbije.

Današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Udruženja ombudsmana Srbije prisustvovala je i Ana Ogrizović, zamenica lokalnog ombudsmana Gradske opštine Stari grad.