ROK ZA PRIJEM ZAHTEVA GRAĐANA ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU JE OD 15. SEPTEMBRA DO 15. OKTOBRA 2023. GODINE

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu i/ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 70 od 23. avgusta 2023. godine), koja propisuje načine, uslove i postupke za to priključenje.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je objavilo  detaljno Uputstvo za građane za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu.

Podnošenje zahteva za privremeno priključenje počinje 15. septembra 2023. godine i traje 30 kalendarskih dana, do 15. oktobra, i nakon tog roka ne mogu se više podnositi.

Za objekte manje od 400 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine zahtevi se podnose gradskoj opštini na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat.

Za Gradsku opštinu Stari grad – na Pisarnici, Odeljenju za građevinske poslove, šalter sala, u prizemlju opštinske zgrade, Makedonska 42, radnim danima od 7,30 do 15,30.

  1.  Zahtev za privremeno priključenje za fizička lica 
  2. Zahtev za privremeno priključenje za stambenu zajednicu

Gradski Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata je nadležan za prijem zahteva i izdavanje obaveštenja za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Beograda koji su veći od 400 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine.

Priključenje je moguće isključivo za vlasnike porodičnih stambenih objekata i vlasnike posebnih delova objekta-stanova, koji su izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje.

Može se privremeno priključiti samo jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika koji koristi za stanovanje.

Zahtev za privremeno priključenje podnosi vlasnik stambenog objekta, dok za vlasnike stanova u stambenim i stambeno poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje, zahtev za privremeno priključenje podnosi stambena zajednica. Uz zahtev se dostavljaju i zahtevi vlasnika stanova, za svaki pojedinačni stan i zahtev za priključenje zajedničkih delova zgrade (liftovi, osvetljenje, podstanice itd) na distributivni sistem električne energije. U slučaju da nije formirana stambena zajednica, zahteve podnose vlasnici stanova.

Za objekte za koje u postupku ozakonjenja nije dostavljen geodetski snimak ili za koje nije ni pokrenut postupak ozakonjenja, uz zahtev za privremeno priključenje, potrebno je dostaviti geodetski snimak i druge dokaze propisane Uredbom.

Zahteve za privremeno priključenje za objekte koji su veći od 400 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površinemoguće je podneti radnim danima, od 8.30 do 15.30 časova, na sledećim mestima:

  • Pisarnica Gradske uprave na adresi Trg Nikole Pašića 6,
  • Pisarnica Gradske uprave – Ulica kraljice Marije 1,
  • Pisarnica Gradske uprave – Ulica 27. marta 43–45 i pisarnica Gradske uprave – Tiršova ulica 1.

PRILOG:

UPUTSTVO ZA PRIKLJUČENJE NELEGALNO IZGRAĐENOG OBJEKTA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Odeljenje za građevinske poslove Uprave GO Stari grad (za objekte do 400m2):

  1.  Zahtev za privremeno priključenje za fizička lica 
  2. Zahtev za privremeno priključenje za stambenu zajednicu

Sekretarijat za poslove ozakonjenja (za objekte preko 400m2):

  1. Obrazac za privremeno priključenje za stambenu zajednicu
  2.  Obrazac za privremeno priključenje za fizička lica