PREZENTACIJA JAVNIH POZIVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2023. GODINU

Gradska opština Stari grad, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Odsekom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizovala je u Uslužnom centru opštine prezenataciju svih javnih poziva i programa koje je Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala za tekuću, 2023. godinu.

Program zapošljavanja kroz različite javne pozive i konkurse Nacionalne službe za zapošljavanje prezentovale su Tatijana Milić Mandić, šef Odseka za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vesna Živković Kostić, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, Marčela Vuinac-Obućina, načelnik Odeljenja za dodatno obrazovanje i obuke, i Lana Martinović, savetnik za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sastanak koji je okupio i brojne zainteresovane poslodavce otvorila je zamenica predsednika Skupštine GO Stari grad Nevena Dodić naglasivši da je ideja opštine Stari grad da okupi što više preduzetnika kako bi podstakla zapošljavanje građana sa opštine.

„Cilj ove prezentacije je da se zainteresovani poslodavci upoznaju sa mogućnostima korišćenja subvencija prilikom zapošljavanja novih radnika, ali i da dobiju sve neophodne informacije od rukovodioca različitih odeljenja Nacionalne službe za zapošljavanje“, rekla je Nevena Dodić, koja je istakla da opština već dve godine ima veoma uspešnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Programi zapošljavanja odnose se, pre svega, na subvencije za samozapošljavanje, zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili osoba iz ranjivih kategorija stanovništva, mlade sa srednjom, višom i visokom školom bez radnog iskustva, kao i zaposlenih u cilju sticanja praktičnih znanja. Lista objavljenih javnih poziva i konkursa za 2023. godinu dostupna je na stranici https://nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10.