ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Градска општина Стари град, у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Одсеком за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, организовала је у Услужном центру општине презенатацију свих јавних позива и програма које је Национална служба за запошљавање расписала за текућу, 2023. годину.

Програм запошљавања кроз различите јавне позиве и конкурсе Националне службе за запошљавање презентовале су Татијана Милић Мандић, шеф Одсека за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, Весна Живковић Костић, начелник Одељења за програме запошљавања, Марчела Вуинац-Обућина, начелник Одељења за додатно образовање и обуке, и Лана Мартиновић, саветник за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Састанак који је окупио и бројне заинтересоване послодавце отворила је заменица председника Скупштине ГО Стари град Невена Додић нагласивши да је идеја општине Стари град да окупи што више предузетника како би подстакла запошљавање грађана са општине.

„Циљ ове презентације је да се заинтересовани послодавци упознају са могућностима коришћења субвенција приликом запошљавања нових радника, али и да добију све неопходне информације од руководиоца различитих одељења Националне службе за запошљавање“, рекла је Невена Додић, која је истакла да општина већ две године има веома успешну сарадњу са Националном службом за запошљавање.

Програми запошљавања односе се, пре свега, на субвенције за самозапошљавање, запошљавање особа са инвалидитетом или особа из рањивих категорија становништва, младе са средњом, вишом и високом школом без радног искуства, као и запослених у циљу стицања практичних знања. Листа објављених јавних позива и конкурса за 2023. годину доступна је на страници https://nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10.