PREDLOG RANG-LISTE POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

Komisija za sprovođenje konkursa „Stari grad misli na zgrade“, na sednici održanoj dana 19.04.2023. godine, na osnovu člana 11. stav 1. Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade („Službeni list grada Beograda“, broj 96/2017, 101/2019 i 71/2021) utvrdila je Predlog rang-liste.

PREDLOG RANG-LISTE POVODOM JAVNOG KONKURSA „STARI GRAD MISLI NA ZGRADE“

Svaki učesnik na Konkursu može Komisiji uložiti prigovor, u zatvorenoj koverti na pisarnicu  Gradske opštine Stari grad ili preporučeno poštom sa povratnicom na adresu: Grad Beograd, Gradska opština Stari grad, 11 000 Beograd, ul. Makedonska br.42, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Predloga rang-liste na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Komisija odlučuje po prigovorima učesnika na Konkursu u roku od 5  (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Komisija će odbaciti prigovor na predlog rang-liste koji je neblagovremen ili izjavljen od neovlašćenog lica.

Komisija će odbiti prigovor na Predlog rang-liste koji je neosnovan.

Komisija će usvojiti prigovor na predlog rang-liste koji je osnovan.

Odluke Komisije po prigovorima su konačne.

Komisija, nakon isteka roka za podnošenje prigovora, odnosno roka za odlučivanje po prigovorima, utvrđuje konačnu rang-listu koju objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske opštine Stari grad.

Na konkursu Gradske opštine Stari grad pod nazivom „Stari grad misli na zgrade” učestvovalo je više od 800 stambenih zajednica sa teritorije naše opštine.

Napominjemo da je prethodnim ciklusima „Stari grad misli na zgrade“ obuhvaćeno 606 starogradskih zgrada u kojima je realizovano ukupno 1016 različitih oblika radova – okrečeno je 202 ulaza, 157 stambenih zajednica je opremljeno protiv požarnim aparatima, 115 zgrada je dobilo video nadzor,  87 interfone, novu rasvetu 27, dok su savremeni poštanski sandučići postavljeni u 51 starogradskom ulazu. Takođe, na spisku brojnih radova su i popravke krovova u 74 stambene zajednice, kao i zamena ili popravka dotrajalih oluka u 45 zgrada. Novu stolariju, ulazna vrata i prozore na zajedničkim delovima zgrada dobilo je 149 stambene zajednice, dok su drugi građevinsko-zanatski i elektro-radovi urađeni u 109 starogradskih stambenih zgrada.