POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI O ZAPOŠLJAVANJU VISOKO OBRAZOVANIH ROMA U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Gradska opština Stari grad potpisnica je Memoranduma o saradnji sa gradovima i opštinama u okviru programa „Podsticanje zapošljavanja visoko obrazovanih Roma i Romkinja u jedinicama lokalnih samouprava“, koji je pokrenut od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Memorandum o saradnji je u ime GO Stari grad potpisao pomoćnik predsednika opštine Aleksandar Puača.

„Niko u Srbiji ne sme biti zaboravljen, nevidljiv i na marginama društva, bez šansi za ravnopravni lični razvoj. Najviše možemo da izgubimo ako prstanemo da se borimo za Rome koji su nakon završene škole nailazili na ogromne prepreke prilikom zapošljavanja. Svi Romi i Romkinje treba da imaju posao i budu vidljivi i ravnopravni članovi društva“, rekla je prilikom potpisivanja Memoranduma ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.

Šef odeljenja za privrednu saradnju nemačke ambasade Kristijan Šiling istakao je da je uključivanje romskih organizacija civilnog društva od suštinskog značaja za Srbiju na njenom putu ka prosperitetnom i inkluzivnom društvu.

„Nemačka je opredeljena da radi upućivanju Srbije u evropsku porodicu. To je porodica demokratskih institucija i demokratskog pluralističkog društva. Iako ne postoji magična formula za uspešno društvo, ipak treba raditi na jednakim šansama za sve njegove članove. Srbija se ne nalazi samo geografski u srcu Evrope, već deli i njen istorijski prostor i opredeljena je na ekonomsku i kulturnu saradnju sa Evropskom unijom. Istorija isključivanja i diskriminacije Roma se prenosi na nove generacije koje ne postoje u državnoj upravi i u loklanim samoupravama. Inkluzija bi stvorila pozitivne priče o uspehu i ponosu i motivisala bi mnoge da krenu putem 26 visoko obrazovanih Roma koji će zahvaljujući ovom programu biti zaposleno u lokalnim samoupravama“, rekao je Kristijan Šiling.

Uspostavljanje Platforme civilnog društva za socijalno uključivanje Roma i Romkinja je ogroman korak ka formalizovanju učešća romskih organizacija civilnog društva u kreiranju politika. Uključivanje Roma je od suštinskog značaja za uspeh Strategije za inkluziju Roma, izjavio je Šiling.