VEĆE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD DONELO ODLUKU O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA OPŠTINI

Veće gradske opštine Stari grad u Beogradu, na sednici održanoj 28. 7. 2022. godine, na osnovu člana 77. Statuta Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 4/2014 – drugi prečišćen tekst, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 i 117/2020), a u vezi sa odredbama člana 20. stav 8.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Gradske opštine Stari grad („Službeni list grada Beograda“, broj 49/2022) i člana 3. Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koju sprovodi Gradska opština Stari grad, I-02 broj: 020-197/22 od 11. 3. 2022. godine, donelelo je Odluku o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji Gradske opštine Stari grad, koja se može preuzeti na linku ispod teksta, u pdf formatu:

ODLUKA O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA