ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ДОНЕЛО ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ОПШТИНИ

Веће градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној 28. 7. 2022. године, на основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама члана 20. став 8.  Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 49/2022) и члана 3. Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи Градска општина Стари град, I-02 број: 020-197/22 од 11. 3. 2022. године, донелело је Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији Градске општине Стари град, која се може преузети на линку испод текста, у пдф формату:

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА