KOMISIJA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE UTVRDILA LISTU DIREKTNIH KORISNIKA ZA OPŠTINU STARI GRAD

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, na petoj sednici održanoj 27. juna 2022. godine, na osnovi člana 20. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji Gradske opštine Stari grad, utvrdila je preliminarnu listu direktnih korisnika.

Preliminarna lista direktnih korisnika se objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Stari grad.

PRELIMINARNA LISTA DIREKTNIH KORISNIKA