REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU: JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA INSTRUKTORE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

Republički zavod za statistiku

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA INSTRUKTORE

U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE

Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu instruktora da u periodu od 24. juna (od 9.00 časova) do 3. jula 2022. godine (do 20.00 časova) popune elektronsku prijavu na sajtovima Zavoda, www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • državljanstvo Republike Srbije;
  • prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
  • najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
  • stečeno najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje;
  • da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga niti se protiv njega vodi krivični postupak.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

  • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) – predviđeno je testiranje kandidata;
  • mogućnost korišćenja sopstvenog računara i pristup internetu tokom perioda angažovanja.

Detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.

PRILOG: POPIS 2022 – Javni poziv za prijavljivanje kandidata za instruktore