IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD: OBAVEŠTENJE O GLASANJU VAN BIRAČKOG MESTA

U skladu sa članom 96. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, Izborna komisija Gradske opštine Stari grad prima obaveštenja od birača koji nisu mogućnosti da glasaju na biračkom mestu, usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta, u periodu od 14. 12. 2023. godine, zaključno sa 17.12.2023. godine do 11.00 časova.

Telefoni na koje mogu da se prijave birači su:

011/ 3227 016

011/ 3225 791

062/ 9727 549

063/ 320 996