SAVET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Savet za zaštitu životne sredine prati stanje i preduzima mere i aktivnosti na poboljšanju uslova za život i zdravlje građana, uređenju zelenih površina, parkova, bašti, balkona, ulica, izloga i dr. Prati stanje zagađenosti vazduha i informiše nadležne organe Skupštine grada o kritičnim mestima i zagađivačima. Organizuje akcije čišćenja podruma, tavana i prilaza skloništima, što je od značaja za bezbednost građana; donosi programe rada i aktivnosti u toku godine i odobrava troškove za realizaciju programa; kontaktira sa sredstvima informisanja i prezentira rad Saveta i Gradske opštine; pokreće inicijative pred nadležnim organima Skupštine grada za preduzimanje mera na zaštiti životne sredine i obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Predsednica Saveta: Nada Kostić, iz reda odbornika

Članovi:

  1. Joksimović Zorica , iz reda građana,
  2. Petar Prokopović, iz reda građana,
  3. Gvozdenija Janković, iz reda odbornika,
  4. Tešić Bojana, iz reda građana,
  5. Milutinović Svetlana, iz reda odbornika,
  6. Ivona Stojanović, iz reda građana,

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika Uprave gradske opštine.