Javna nabavka usluga održavanja mreže računara,servera i računarske opreme

odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

obaveštenje o zaključenom ugovoru