USVOJEN TREĆI REBALANS BUDŽETA GO STARI GRAD

Peta sednica Skupštine GO Stari grad održana je 29. novembra, u prisustvu 55 odbornika lokalnog parlamenta, koji su razmatrali 13. tačaka dnevnog reda. Jednoglasno su odbornici Skupštine GO Stari grad doneli rešenje o prestanku odborničkog mandata Luki Petroviću sa Izborne liste „Aleksanadar Vučić – Srbija pobeđuje” i potvrdili mandat novom odborniku Slobodanu Mitroviću sa iste izborne liste.

U nastavku sednice Skupština je jednoglasno usvojila: Odluku o izmenama i dopunama o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta, Odluku o zaštitniku građana za teritoriju Gradske opštine Stari grad, kao i Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, kojim se za člana Štaba imenuje Jelica Đurčić.

Većinom glasova starogradskih odbornika usvojen je treći rebalan budžeta Gradske opštine Stari grad za 2016 godinu, kojim su ukupni opštinski prihodi i rashodi u ovoj godini utvrđeni u iznosu od 765.228.448 dinara.

Takođe, Skupština je imenovala novi Upravni i Nadzorni odbor opštinske Ustanove kulture „Parobrod”. Za predsednicu UO UK „Parobrod” izabrana je Miljana Ostojić, a za vršioca dužnosti direktora Jasmina Njegovan – Popović.

Većinom glasova prisutnih odbornika Skupština je dodela Odluku o prestanku rada JP „Poslovni prostor opštine Stari grad”, uslovljenu Odlukom Skupštine Grada Beograda onačinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj Grada Beograda, kojom je predviđeno da od 1. decembra Grad Beograd preuzima upravljanje poslovnim zgradama i poslovnim prostorom od gradskih opština.

Skupština je za zamenika pravobranioca GO Stari grad, na period od pet godina, postavila Mirjanu Mitrović, diplomiranu pravnicu.