USVOJEN REBALANS BUDŽETA ZA 2011. GODINU

Skupština Gradske opštine Stari grad održala je danas 23. sednicu na kojoj je prisustvovalo 49 od 56 odbornika, koliko broji puni saziv lokalne Skupštine. Odbornici su razmatrali četiri tačke dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, prisutni odbornici su većinom glasova usvojili prvu tačku dnevnog reda koja se odnosila na Odluku o rebalansu budžeta GO Stari grad za 2011. godinu. Ukupni budžetski prihodi i primanja za 2011. godinu, i ovom Odlukom utvrđuju se u iznosu od 1. 532.118.205 dinara, i veći su za 15.154.003 dinara u odnosu na prihode planirane rebalansom budžeta iz jula tekuće godine.
Većinom glasova prisutnih odbornika usvojen je Predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o imenovanju izborne komisije GO Stari grad u stalnom sastavu. Za predsednika Izborne komisije imenovan je Jovan Jovanović, diplomirani pravnik iz Demokratske stranke. U daljem radu, takođe, većinom glasova usvojeni su Izveštaj o radu predsednice i Veća GO Stari grad za period juli – novembar 2011. godine, kao i izveštaj o radu Uprave GO Stari grad za period od 1. 01. do 30. 06. 2011. godine.
Izvestilac o radu Uprave GO Stari grad bio je načelnik OU Dejan Kovačević, koji je istakao da je rad Uprave GO Stari grad u pomenutom periodu bio dobar, ali da uvek može biti bolji.
– Radimo u dobrim materijalnim i radnim uslovima i nema razloga da rezultati budu loši. Trudimo se da naš rad zasnivamo na ažurnosti i zakonitosti, u skladu sa usvojenim ISO standardima i usvojenim Sistemom menadžmenta kvalitetom rada Uprave GO Stari grad, – istakao je načelnik OU Dejan Kovačević.