USVOJEN OPERATIVNI PLAN ZA FUNKCIONISANJE U ZIMSKIM USLOVIMA

Šesta sednica Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad održana je danas, u prisutvu većine članova štaba. Na dnevnom redu sednice, kojom je predsedavao predsednik opštine i predsednik Štaba za vanredne situacije GO Stari grad Marko Bastać, razmatrano je pet tačaka dnevnog reda, od kojih su najvažnije bile usvajanje Operativnog plana za funkcionisanje u zimskim uslovima, kao i Zaključak o izmeni i dopuni Stručno operativnih timova opštinskog štaba za vanredne situacije.

Nakon izveštaja iz DZ „Stari grad”, starogradskog Crvenog krsta, JKP „Zelenilo Beograd”, JKP „Gradska čistoća” i drugih ustanova i preduzeća, članova štaba, konstatovao da je operativni plan za rad u zimskim uslovima spreman i da u njemu nema bitnijih promena u odnosu na prošlogodišnji. Jedino je u segmentu nadležnosti JVP „Beograd vode” došlo do promena koje su, u skladu sa Zakonom o vodama, prenete na republički nivo, pa je sastanku Štaba prisustvovao predstavnik Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbija vode”.

Rukovodilac Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave GO Stari grad Marjan Nakov izvestio je da će se nakon sastanka u gradskom Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima tačno znati koju će količinu industrijske soli i kada grad Beograd obezbediti za raspodelu gradskim opštinama. Nakon toga će se odrediti punktovi i tačno vreme raspodele pripadajuće količine industrijske soli za potrebe Starograđana i javnih ustanova sa teritorije naše opštine. Potrebe Starog grad su na nivou prošlogodišnjih, koje su iznosile oko 4 tone industrijske soli tokom zimskog perioda.

Kako je glavni cilj Stari grad uspešna saradnja i neposredna komunikacija sa sugrađanima, svi će na vreme biti informisani o preduzimanju određenih tehničko-operativnih radnji za nesmetano delovanje opštinskog Štaba pri realizaciji Operativnog plana za funkcionisanje u zimskim uslovima.

Podsećamo da je opština u cilju unapređenja protivpožarne zaštite u starogradskim stambenim zajednicama, tokom jula, organizovala seriju predavanja i obuku predsednika skupština/saveta zgrada i upravnika stambenih zajednica iz preventivne zaštite od požara i delovanja tokom elementarnih nepogoda.