USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA ZA 2015. GODINU

 

Na 27. sednici Skupštine GO Stari grad, koja je održana 1. oktobra 2015. godine prisustvovalo je 46, od ukupno 56 odbornika, koji su razmatrali tri tačke dnevnog reda.

Jednoglasno je potvrđen odbornički mandat Danieli Krivokapić sa izborne liste „Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica”.

Većinom prisutnih glasova usvojena je Odluka o drugom rebalansu budžeta opštine. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti.

– Sagledavajući ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda u periodu januar – avgust 2015. godine ukazala se neophodnost donošenja novog rebalansa budžeta GO Stari grad. Pojedini budžetski prihodi (transferi drugih nivoa vlasti, prihodi od novčanih kazni i ostali prihodi u korist opštine) ostvareni su na višem nivou od planiranog, dok su rashodi pojedinih aproprijacija bili viši od planiranih, te je bilo neophodno pristupiti usklađivanju prihoda i rashoda. Odlukom o drugom rebalansu ukupni prihodi i rashodi utvrđeni su iznosu od 1.064.122.030 dinara – rekao je Petrović.

Takođe, većinom glasova odbornici su usvojili i Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar – juni 2015. godine.