Usluge štampanja propagadnog i drugog materijala (ofset štampa)

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

obaveštenje o zaključenom ugovoru