Служба за односе са јавношћу

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Служба за односе сa јавношћу обавља послове који се односе на: правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа градске општине; уређивање и издавање информатора и других публикација од значаја за градску општину; организовање и координирање комуникације са грађанима Управе градске општине са јавношћу и органима градске и републичке управе; уређивање и одржавање интернет презентације градске општине; организовање медијских кампања и акција органа градске општине и информисање у ванредним ситуацијама; чување фото и друге документације; послове Услужног центра: информисање грађана о раду Градске општине Стари град, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

У Служби за односе сa јавношћу образују се уже унутрашње организационе јединице, и то:

  1. Одсек за односе сa јавношћу

Контакт телефони: 011/ 3221114 и 011/3300 – 629

Електронска пошта: odnosisаjavnoscu@starigrad.org.rs

  1. Услужни центар

Контакт телефони: 0800/077775

Електронска пошта:   usluznicentar@starigrad.org.rs