UMETNIČKO OBRAZOVANJE U SRBIJI – U SUSRET STRATEGIJI RAZVOJA OBRAZOVANJA DO 2020. GODINE

S obzirom da je upravo u toku izrada Strategije razvoja obrazovanja u
Srbiji do 2020. godine i da je u pripremi poseban dokument koji bi
sagledao umetničko obrazovanje od predškolskog do visokog nivoa u
celini, u petak 2. decembra u 12 sati u prostorijama UK „PAROBROD“ održaće se tribina pod naslovom UMETNIČKO OBRAZOVANJE U SRBIJI.

Uvodničar:mr Bodin Starčević, prof.predsednik Asocijacije umetnost i obrazovanje, Beograd
Učesnici:prof. dr Dubravka Jovičić, dekan Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu
prof. mr Zdravko Milinković, član Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije
Mila Lacković, prof. predsednik Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije
Vojislav Avramović, prof. predsednik Udruženja muzičkih i baletskih
pedagoga Srbije

Na tribinu su pozvane i ugledne ličnosti i zkulturnog i javnogživota,
Ministarstva prosvete i Ministarstva kulture, a zaključci će biti upućeni ministarstvima.