UMETNIČKA „REKONSTRUKCIJA“: REZULTATI KONKURSA ZA OSLIKAVANJE ZGRADA/KUĆA NA STAROM GRADU

Komisija Gradske opštine Stari grad za sprovođenje konkursa izbora zgrada/kuća za oslikavanje murala, nakon razmatranja pristiglih prijava, na osnovu Javnog poziva koji je raspisan 19. aprila,  jednoglasno je utvrdila konačnu rang listu izabranih kandidata za oslikavanja murala na svojim zgradama /kućama.

Rang lista Stambenih zajednica, odnosno porodičnih kuća:

  1. Stambena zajednica Mike Alasa 34, Gradska opština Stari grad u Beogradu
  2. Stambena zajednica Dobračina 68, Gradska opština Stari grad u Beogradu
  3. Stambena zajednica Tadeuša Košćuška 66, Gradska opština Stari grad u Beogradu
  4. Stambena zajednica Knez Miletina 10, Gradska opština Stari grad u Beogradu.

Izabrani kandidati biće kontaktirani od strane Udruženja „Street smart”, a nakon toga su dužni da podnesu zahtev za izdavanje odobrenja oslikavanja murala na svojim objektima Odeljenju za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Uprave Gradske opštine Stari grad, Ulica Makedonska 42.

Slike oslikanih zgrada Stambenih zajednica, prema uslovima iz Javnog poziva, mogu se koristiti od strane Gradske opštine Stari grad u svrhu promovisanja tradicionalne manifestacije „Jevremova ulica susreta“, kao i od strane Udruženja „Street smart“ radi promovisanja Festivala umetnosti na ulici „Rekonstrukcija“, sa obavezom naznake autora slike i murala.

Stambene zajednice koje nisu uspunile uslove na konkursu su:

  1. Stambena zajednica u Ulici Tadeuša Košćuška kućni broj 78, Gradska opština Stari grad u Beogradu, upravnik Ivana Karamarković;
  2. Stambena zajednica u Ulici Mike Alasa kućni broj 6, Gradska opština Stari grad u Beogradu, upravnik Milisav Grković;
  3. Stambena zajednica u Ulici pop Lukina kućni broj 3, Gradska opština Stari grad u Beogradu, upravnik Gordana Vitorović;
  4. Stambena zajednica u Ulici Tadeuša Košćuška kućni broj 32a, Gradska opština Stari grad u Beogradu, upravnik Milan Mamuzić.