UKLONJENA REKLAMA SA ZGRADE “JUGOEKSPORTA”

Reklama koja je postavljena na zgradi „Jugoeksporta“, Kolarčeva 1, preduzeća koje je u stečaju, koja je postavljena bez odobrenja nadležnih organa uklonjena je danas nakon inspekcijskog pregleda inspektora iz Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspeciju Opštinske uprave Stari grad.

Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju Opštinske uprave Stari grad je u proteklom periodu tokom kontrole postavljenih reklama na javnim površinama (u tu kategoriju spadaju i zgrade kao javni objekti) zbog neposedovanja odobrenja za postavljenje istih donelo 277 rešenja o uklanjanju.

Od tog broja, 49 reklama je po administrativnom izvršenju uklonilo Odeljenje, 76 reklama uklonili su sami vlasnici (tačnije postupili su po rešenju koje su doneli komunalni inspektori našeg Odeljenja), 28 predmeta je u postupku izvršenja a u 124 slučaja su vlasnici pribavili sva potrebna odobrenja za postavljanje reklame na javnim površinama.

Komunalni inspektori Odeljenja su tokom jula u okviru svojih nadležnosti izrekli 8 mandatnih kazni koje iznose 2.500 dinara za fizičko lice i 10.000 dinara za pravno lice, plus 2.500 dinara „za odgovorno lice u pravnom licu“.