UKLONJENA DIVLJA GRADNJA U KARAĐORĐEVOJ ULICI

Opština stari grad nastavila je sa odlučnim sprečavanjem bespravne gradnje. Poslednji primer je izgradnja velikog objekta u Karađorđevoj ulici, pored same obale Save, u blizini pristaništa, koji je Opština, zbog ignorisanja pravosnažnih rešenja, uklonila 5. septembra, a investitora će krivično goniti.

Podsetimo, 3. avgusta. 2006. godine građevinska inspekcija je utvrdila da u Karađorđevoj ulici br. 2 ispred restorana ”Bela vista”, preduzeće ”Kepo-komerc iz Beograda”, Plješevička 9, bez dozvole nadležnih organa, izvodi građevinske radove na izgradnji objekta dimenzija 37 x 19 metara i visine 7-9 metara od čeličnih rešetkastih konstrukcija. Ubrzo nakon toga, opština je donela rešenje kojim je naloženo investitoru da u roku od dva dana poruši započete radove.

S obzirom da investitor nije postupio po rešenju, već je naprotiv nastavio sa izgradnjom objekta, opština je, postupajući po zakonu, izvršila uklanjanje bespravno izgrađenog objekta, koje je počelo u petak 1. septembra a završeno u utorak 5.septembra. Protiv investitora i izvođača radova podneta je krivična prijava Prvom opštinskom tužilaštvu, u skladu sa članom 149 Zakona o planiranju i izgradnji.

Ovo je povod da se opština Stari grad obrati i drugim eventualnim divljim graditeljima i da ih upozori da će slične aktivnosti na isti način sankcionisati.