UKLONJENA BESPRAVNO POSTAVLJENA REKLAMA

Opštinsko Odeljenje za komunalne poslove i komunalnu inspekciju, sprovelo je 23. februara 2007. godine prinudno izvršenje uklanjanja bespravno postavljenog reklamnog panoa na fasadi zgrade na Terazijama 7-9. Površina ovog gigantskog platna veća je od 500 kvadratnih metara.
Opština Stari grad će i ubuduće sprečavati svako neovlašćeno zauzimanje javnih površina.