UČENICI MATEMATIČKE GIMNAZIJE NA MEĐUNARODNOJ OLIMPIJADI IZ FIZIKE

Gradska opština Stari grad je, na osnovu odluke Opštinskog veća, obezbedila sredstva u visini od 200 hiljada dinara, za pokriće troškova odlaska četiri učenika Matematičke gimnazije, članova Olimpijskog tima Srbije, na 40. Međunarodnu olimpijadu iz fizike, koja će se održati u Meksiku (grad Merida,) od 12. do 19. jula. Od petoro članova olimpijskog tima, četvoro su iz Matematičke gimnazije: Aleksandar Vasiljković, učenik trećeg razreda (pohvaljen na Međunarodnoj olimpijadi iz matematike 2008., osvojio bronzanu medalju na Balkanskoj olimpijadi iz matematike 2008. srebrnu medalju na Juniorskoj balkanskoj olimpijadi iz matematike 2006., bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije 2006., bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije 2007., srebrnu medalju na Svetskoj naučnoj olimpijadi 2006.), Aleksandra Dimić, učenica trećeg razreda (bronzana medalja na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije 2007. god, bronzana medalja na Svetskoj naučnoj olimpijadi 2006. god), Ognjen Ivković, učenik trećeg razreda (srebrna medalja na Svetskoj naučnoj olimpijadi 2006. god) i Nikola Šibalić, učenik četvrtog razreda (pohvala na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike 2008. god).