TABLE ZA SLEPE U OPŠTINI STARI GRAD

Na 29. sednici Opštinskog veća, koja je održana 19. januara, doneta je odluka da se pristupi izradi i postavci taktilnih ploča na Brajevom pismu, koje će pomoći slabovidim i slepim ljudima da se snađu u zgradi opštine u Makedonskoj 42 i zgradi JP „Poslovni prostor opštine Stari grad“ u Nušićevoj 27, gde se nalazi i matična služba. Za dve metalne i hromirane, taktilne ploče, dimenzija 80 sa 60 santimetra i 50 sa 40 santimetara, opština je izdvojila 142 hiljade dinara. Table će se postaviti po preporuci Sekretarijata za zdravstvo i Saveza slepih Srbije. Tako se opština Stari grad među prvima uključuje u sprovođenje Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom a po preporuci Evropske unije da svaki prostor koji je otvoren za javnost mora biti dostupan i hendikepiranim licima.