SISTEMATSKI PREGLEDI U DRUŠTVU ZA POMOĆ OSOBAMA OMETENIM U RAZVOJU „STARI GRAD“

Društvo za pomoć osobama ometenim u razvoju „Stari grad“, u saradnji sa Preventivnim centrom Doma zdravlja „Stari grad“, 28. i 29.oktobra, u prostorijama Društva na Studentskom trgu 18, organizuje sistematske preglede za članove Društva i njihove roditelje.

„Svake godine krajem oktobra organizujemo sistematske preglede, i tako brinemo o zdravlju svih naših članova“, kaže Dejan Kozić, predsednik Društva za pomoć osobama ometenim u razvoju.

„Nakon osnovnih laboratorijskih analiza i mogućeg faktora rizika, one kod kojih za to postoji potreba šaljemo na dalje medicinske preglede. Dosadašnje pregledi pokazali su da su svi članovi dobrog zdravlja , i očigledno je da aktivisti Društva vode računa o njihovom zdravlju“, kaže Marija Stojčev, doktorka Preventivnog centra DZ „Stari grad“.