SENIOR CENTAR

Veće Gradske opštine Stari grad usvojilo je odluku o osnivanju programa Senior centra, koji je koncipiran kao sveobuhvatni sistem podrške svakoj osobi koja je dospela u treće životno doba. U okviru centra funkcionisaće i Volonterski servis, koji će biti na usluzi najstarijim građanima tokom čitave godine. 

Senior centar će olakšati život starijih građana, poboljšati uslove života i rešavati probleme sa kojima se suočavaju. Kroz rad Senior centra, opština će nastojati da se uvaže ne samo njihove materijalne i biološke, nego i psihološke, emocionalne, kulturne, obrazovne, rekreativne, stvaralačke i druge potrebe, kako bi stariji dali svoj doprinos društvenoj zajednici, jer imaju znanje i bogato životno iskustvo.  

Programe za seniore u 2022.godini preuzmite OVDE