SEMINAR O PODRŠCI STARIMA

U Centru za kulturu „Stari grad“ od 21. do 23. oktobra, održava se seminar „Novi modeli socijalne i humanitarne podrške starima u lokalnoj zajednici“. Gost na seminaru je Elvira Barbara Savade, ekspert za socijalna i humanitarna pitanja iz udruženja „Senioren Experten Servise“ iz Nemačke. Organizatori skupa su Nacionalna fondacija za humanu starost „Dr Laza Lazarević“ i opština Stari grad. Po rečima Simeona Babića, moderatora seminara, cilj je razmena iskustva i stvaranje starogradskog modela odgovorne, socijalne i humanitarne opštine.

Pozdravne reči uputili su Ljubica Beljanski Ristić, ispred Centra za kulturu i Risto Raco, član Opštinskog veća opštine Stari grad.

Uvodnu besedu održao je prof.dr Žarko Trebješanin na temu „Novi pristupi starenju i starosti“.

Gošća iz Nemačke je održala predavanje o socijalnoj i humanitarnoj praksi nemačkog udruženja, čiji je ona član više od 20 godina. Gospođa Savade je drugi put u Srbiji i poseduje veliko iskustvo u oblasti socijalne zaštite. Počasni je član „Senior ekspertnog servisa“ koji okuplja preko 7.500 članova

Dugog dana seminara, u 10 časova, Elvira Barbara Savade, predstaviće osnovne modele servisne podrške starima u Nemačkoj sa posebnim osvrtom na model stanovanja u stambenim četvrtima.

U petak 23. oktobra od 10 do 13 časova, biće organizovan okrugli sto na kome će pored gospođe Savade govoriti prof. dr Momir Janjić i doc. dr Hristo Anđelski. U ovom terminu planiran je i razgovor sa korisnicima socijalnih i humanitarnih usluga.

Projekat „Novi model socijalne i humanitarne podrške starima u lokalnoj zajednici“, odnosno stvaranje starogradskog modela odgovorne, socijalne i humanitarne opštine, je prvi ovakve vrste u gerontološkoj praksi. Na ovom konceptu okupljene su sve institucije na području naše opštine koje se bave socijalnom i humanitarnom delatnošću kao i firme sa uslugama i proizvodima za starije u kućnim uslovima življenja.