SEDMA SEDNICA SKUPŠTINE GO STARI GRAD

Na sedmoj sednici Skupštine opštine Stari grad, koja je održana 26. marta, 50 odbornika lokalnog parlamenta razmatralo je pet tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili izveštaje o radu Uprave Javnog pravobranilaštva u 2012. godini i predlog godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad za ovu godinu, odluke važne za efikasno funkcionisanje i rad Gradske opštine Stari grad.

Skupštinskim odbornicima se, u okviru druge tačke dnevnog reda obratio Dejan Stefanović, zamenik predsednika opštine i šef štaba, koji je između ostalog rekao da je plan od strane republičkih organa ocenjen kao jedan od najbolje urađenih. On je najavio i realizaciju obuke što većeg broja poverenika za delovanje u elementarnim nepogodama i vanrednim situacijama.

– Radi što kvalitetnijeg rada nameravamo da iskoristimo postojeće mesne zajednice u kojima ćemo organizovati edukaciju poverenika, ali i upoznati građane sa ponašanjem i delovanjem u slučaju elementarnih neprilikama. Na Starom gradu postoje dve sirene za uzbunu, koje nisu u najboljem stanju, ali ih popraviti – rekao je Stefanović. Za novog člana Štaba za vanredne situacije izabran je Aleksandar Pantelić, sekretar Crvenog krsta „Stari grad“.

U nastavku rada su većinom glasova prisutnih odbornika usvojena su rešenja kojim se potvrđuju- prestanak dužnosti javnog pravobranioca opštine Stari grad Maji Golubović Popari, zbog isteka mandata, a dosadašnji zamenik pravobranioca, Zorica Vuković Vujović, ponovo je izabrana na tu dužnost, u trajanju od četiri godine. Većinom glasova prisutnih odbornika usvojeni su izveštaju o radu Uprave i Javnog pravobranilaštva za 2012. godinu.