SAOPŠTENJE ZA JAVNOST IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

Grupa građana Kreni – promeni podnela je Izbornoj komisiji Gradske opštine Stari grad u nedelju 12.maja 2024.godine izbornu listu sa 13 kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Stari grad za izbore raspisane za 2.jun 2024.godine pod nazivom DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM STARI GRAD – KRENI – PROMENI.
Proverom dostavljene dokumentacije stručna služba opštinske izborne komisije je utvrdila da je Izbornoj komisiji Gradske opštine Stari grad predato 613 overenih izjava birača. Od tog broja, ispravnih i pravno valjanih izjava birača je bilo 537 a 76 overenih izjava odbijeno je, jer nisu pravno valjane i to iz sledećih razloga: 25 izjava birača imalo je prebivalište na teritoriji druge opštine, te nisu pravno valjane, 50 birača je već podržalo neku drugu izbornu listu te nisu pravno valjane a jedan birač je bio sa nevalidnim jedinstvenim matičnim brojem građanina te i ova izjava birača nije pravno valjana.
Proverom dostavljene dokumentacije stručna služba izborne komisije je utvrdila da nije dostavljen zakonom predviđen broj overenih i pravno valjanih izjava, tj. 600 izjava birača da podržavaju izbornu listu DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM STARI GRAD – KRENI – PROMENI odnosno da podneta izborna lista sadrži nedostatke koji su zakonska prepreka za njeno proglašenje.
Imajući u vidu sve navedeno, Izborna komisija Gradske opštine Stari grad donela je zaključak pod brojem 013-35/2024 od 13. maja 2024. godine kojim je naložila da se pravni nedostaci za proglašenje izborne liste DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM STARI GRAD – KRENI – PROMENI otklone tako što će njen podnosilac Izbornoj komisiji Gradske opštine Stari grad dostaviti u roku od 48 sati nedostajući broj pravno valjanih izjava birača, odnosno 63 pravno valjane izjave birača.
Overene izjave su morale biti dostavljene na obrascu IKSG-3/24 , i to overene pre isteka roka za podnošenje izborne liste kandidata za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad za izbore raspisane za 2. jun 2024.godine, odnosno zaključno sa 12. majem 2024.godine. Takođe uz overene izjave izborna komisija je naložila da se obavezno dostavi spisak birača u elektronskoj formi na obrascu IKSG – 4/24. Zaključak je objavljen na veb prezentaciji 13. maja 2024. godine u 14:31:56 časova.
Do isteka roka za postupanje po Zaključku, odnosno 15. maja 2024. godine u 14:31:56 časova podnosilac Izborne liste DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM STARI GRAD – KRENI – PROMENI nije postupio po Zaključku, odnosno nije dostavio traženu dokumentaciju.
Imajući u vidu da podnosilac Izborne liste nije postupio po Zaključku Izborne komisije Gradske opštine Stari grad, dakle u zakonskom roku nije otklonio nedostatak na koji mu je ukazano Zaključkom, a koji je zakonska smetnja za proglašenje Izborne liste, stekli su se zakonom propisani uslovi da Izborna komisija u skladu sa članom 78. stav 2 Zakona o izboru Narodnih poslanika, koji se shodno primenjuje i na lokalne izbore, donese rešenje 013-35/2024 o odbijanju proglašenja Izborne liste DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM STARI GRAD – KRENI – PROMENI.
Takođe Izborna komisija gradske opštine Stari grad je zbog informacija koje su prethodnih dana plasirane u javnosti tražila izveštaj od Uprave Gradske opštine Stari grad o dostupnosti opštinskih overitelja Grupi građana Kreni promeni. Utvrđeno je da je Gradska opština Stari grad u profesionalno sprovela svoju obavezu i Grupi građana Kreni- promeni obezbedila overivače i to: u utorak, 7.maj 2024.godine od 9 časova do 21 čas u prostorijama Mesne zajednici Terazije ,u sredu 8.maj 2024.godine od 9 do 21 čas u prostorijama Mesne zajednice Terazije , u četvrtak 9. maj od 9 do 21 čas u prostorijama Mesne zajednice Terazije , u petak 10.maj od 9 do 21 čas u prostorijama Mesne zajednice Terazije, u subotu 11. maja od 9 do 21 čas u prostorijama Mesne zajednice Terazije i u nedelju 12. maja od 9 do 18 časova u prostorijama Mesne zajednice Skadarlija. Grupa građana Kreni – promeni je imala na raspolaganju overivače 6 dana, koji su radili 67 sati overe kao i prostorije Mesnih zajednica Terazije i Skadarlija od momenta kada su zahtevali opštinske overitelje i prostore za overu izjava birača koji daju podršku izbornoj listi DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM STARI GRAD – KRENI PROMENI te smatramo da su izjave da je postojala institucionalna opstrukcija prikupljanju potpisa potpuno neutemeljene u činjenicama i predstavljaju pokušaj manipulacije i obezbeđivanja alibija za lošu organizaciju i nedostatak podrške građana pomenutoj listi.

IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD