SA SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

Sednica Skupštine opštine Stari grad

Rasprava o prošlogodišnjem radu

Prva sednica Skupštine opštine Stari grad u tek renoviranoj i adaptiranoj skupštinskoj sali, koja je održana 11. maja, bila je posvećena izveštajima o prošlogodišnjem radu. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o aktivnosti Skupštine i njenih radnih tela, predsednika opštine i Opštinskog veća, Opštinske uprave i Javnog pravobranilaštva, kao i izveštaj o radu Javnog preduzeća “Poslovni prostor opštine Stari grad”.

Jedan od najznačajnijih prošlogodišnjih akata Skupštine bila je Odluka o organizaciji opštinske uprave, kojom je utvrđena nova struktura odeljenja i službi i njihovi zadaci. Značajna skupštinska odluka, pored ostalog, bilo je osnivanje Javnog preduzeća Sportsko-rekreativni poslovni centar “Milan Gale Muškatirović”, kao i odluka o pristupanju izradi lokalnog ekološkog akcionog plana. Odbornici su bili pokretači više inicijativa u vezi sa ulaganjem sredstava u obnovu školskih zgrada, revitalizaciju fasada, zaštitu životne sredine, preventivnu zdravstvenu zaštitu dece, u vezi sa zaštitom starih i rešavanjem mnogih komunalnih problema. Tokom prošle godine Skupština opštine je održala pet sednica, dok je Opštinsko veće zasedalo 47 puta.

Na ovoj sednici Skupštine verifikovane su promene u odborničkom sastavu, kao i promene u sastavu Opštinskog veća. Odbornici Radoje Prica i Miloš Damjanović, podneli su ostavke, obojica sa izborne liste Demokratske stranke – Boris Tadić. Novi odbornici u Skupštini opštine sa ove liste su Olivera Ćurčić Milošević i Mirjana Damjanović. Ostavku na funkciju člana Opštinskog veća podneo je Nenad Petković, biran u Veće iz reda građana. Za novog člana Opštinskog veća Starog grada izabran je Đorđe Ristić, diplomirani inženjer arhitekture.