SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Povodom novogodišnjih praznika, za paketiće deci opredeljeno je
100 000 dinara Udruženju distrofičara, 50 000 Udruženja boraca rata od 1990. a 79 000 dinara deci ometenoj u razvoju. Humanitarnoj organizaciji “Naša Srbija” dato je 30.000 dinara kao prilog za dobrotvornu akciju “Pošaljite čestitku prijateljstva”
Klubu za umetničko sinhronizovano plivanje “25. maj” dodeljeno je 250.000 dinara za troškove organizovanja šestog memorijala “Maja Kos”. Centru za kulturni i društveni razvoj “Lira” dato je 34.000 dinara za postavku izložbe “I bi Tesla” koja se organizuje u Kosovskoj Mitrovici.