SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Pomoć školstvu i dečjem odmaralištu na Divčibarama

Na sednici opštinskog veća Starog grada održanoj 14. septembra, odlučeno je da se JP sportsko rekreativno poslovnom centru ”Milan Gale Muškatirović” iz budžeta dodeli 18980 000 dinara radi izvođenja građevinsko-zanatskih radova na objektu dečjeg odmarališta ” Stevan Filipović” na Divčibarama.
Osnovnoj školi ”Dragan Kovačević” odobreno je 53 865 dinara za kupovinu 10 kompleta udžbenika, namenjenih za desetoro socijalno najugroženijih učenika.
Radi izvođenja građevinsko-zanatskih radova, OŠ ”Stari grad” pripašće
950 000 dinara.
Na istoj sednici, odlučeno je da se Jevrejskoj opštini u Beogradu, ustupi i deo prostorija u Kralja Petra Prvog 71-71a . Ove prostorije se nalaze u okviru poslovnog prostora koji je već ustupljen Jevrejskoj opštini zaključkom Opštinskog veća od 15. septembra 2005. a gde se do sada nalazile prostorije Dobrovoljnog vatrograsnog društva (za koje je u međuvremenu pronađena nova lokacija).