SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Pomoć školstvu, zdravstvu i Dečjem oktobarskom salonu

Na današnjoj sednici Opštinskog veća starog grada odlučeno je da se OŠ ”Braća Baruh” odobri iz budžeta 190 000 dinara za postupak javne nabavke 10 školskih tabli, telefonske centrale i popravku klavira.
Takođe, radi nabavke po 30 školskih klupa, stolica i ormarića, po jedne nastavničke katedre sa stolicom, školskog ormana i trodelne učiteljske table, OŠ Drinka Pavlović pripalo je je 220 000 dinara za koji će takođe, škola sprovesti postupak javne nabavke.
Prvoj ekonomskoj školi odobreno je 600 000 dinara za rekonstrukciju električne instalacije na objektu škole.
Radi izvođenja građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalerskih radova na adaptaciji postojeće prostorije za smeštaj rendgenske opreme koju je letos kupila opština Stari grad, Domu zdravlja Stari grad pripalo je 2 000 000 miliona dinara.
Radi pokrića dela organizovanja ovogodišnjeg 41. Dečjeg oktobarskog salona, odobreno je 50 000 dinara za štampanje plakata, pozivnica i postavku tehničke opreme. Ova kod nas najpoznatija manifestacija dečje umetnosti ove godine je posvećena Nikoli Tesli a pored mališana iz Srbije, Crne Gora, naših škola na Kosovi i Metohiji, učestvuju i deca iz inostranstva