SA OPŠTINSKOG VEĆA…

Pomoć za Visoke Dečane

Srpskom manastiru Carska Lavra Visoki Dečani iz Dečana opština je dodelila novčanu pomoć u iznosu od 5.780.000 dinara kako bi se radovi na manastirskoj kuhinji priveli kraju.Zadužbini kralja Petra Prvog iz Topole- Oplenac, opština je odobrila finasijsku pomoć u iznosu od 384.612 dinara za nabavku alarmnih sistema i video nadzora za ovu Zadužbinu.
U znak zahavlanosti za pruženu pomoć i brigu koje je opština Stari grad poklanjala u periodu od 1999. do 2005. godine uprava Manastira Carska Lavra Visoki Dečani poklonila je rukovodstvu ikonu Presvete Bogorodice Dečanske i zahvalnicu sa željom da ova ikona bude stalni podstrek rukovodstvu i da dalje gaje ljubav prema svojoj veri i daju doprinos svemu što je dobro i korisno za srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Donacije nevladinim organizacijama

Novčanu pomoć u iznosu od 125.000 dinara, opština je dodelila Centru za biološka istraživanja radi realizacije projekta « Monitoring diveziteta biljnih zolja na teritoriji Beograda», dok je 400.000 dinara dodelila medijskoj grupi «Pola sata» radi snimanja dokumentarnog filma posvećenog beogradskoj arheološkoj zbirci.

Na Opštinskom veću odlučeno je da se Zadužbini Nikole Spasić na zgradama koje čine imovinu zadužbine a koje se nalaze na našoj opštini, prenese pravo korišćenja na nepokretnosti Zadužbine koje se nalaze u ulicama: Knez Mihailova broj 19, 47, 47/I, Obilićev venac 17 , Kralja Petra 18 i Nikole Spasića 2 i 2-a.

Najave:
Dobrodošlica đacima prvacima
Opština Stari grad, tradicionalno na početku nove školske godine organizuje dobrodošlicu đacima prvacima.I ove godine, u utorak, 11. oktobra prvaci će se okupiti u velikoj Sali opštine gde će osim pozorišne predstave, dobiti od predsednice pakete koji sadrže školski pribor, bedževe i «Bukvar dečjih prava».

U okviru programa Saveta za ekologiju koji već deset godina ekološkom dobrodošlicom i ekološkom zakletvom dočekuje đake- prvake , ove godine, 19. oktobra uručiće im i knjige « 101 način da spasemo Zemlju»i « Recikliranje- napravi ekološke igračke. Pokrovitelj ove manifestacije je opština Stari grad.