RUŠENJE BESPRAVNO PODIGNUTIH OBJEKATA

05.03. poziva za podnošenje ponuda

05.03. konkursna dokumentacija

16.03. odluka o dodeli ugovora -partija 1

16.03. odluka o dodeli ugovora- partija 2

30.03. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

30.03. obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2