REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU: PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA INSTRUKTORE U POPISU 2022. KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU

Na osnovu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za instruktore u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, objavljenog 24. juna ove godine na portalima www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs ,  kao i obavljenog testiranja i razgovora sa kandidatima na osnovu Rang liste (sa zakazanim terminima), Republički zavod za statistiku (RSZ) objavljuje Preliminarnu rang listu kandidata za instruktore u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine koji se pozivaju na obuku:

RZS – PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA INSTRUKTORE U POPISU 2022. KOJI SE POZIVAJU NA OBUKU

NAPOMENA: Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor.

Rok za ulaganje prigovora na preliminarnu listu izabranih kandidata je 18. jul 2022. godine do 16 časova.

Prigovor se može podneti Zavodu isključivo putem imejla na adresu: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 20. jula 2022. godine do 12 časova.

Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.

Iz RSZ-a napominju da su svi kandidati koji su pozvani na testiranje i razgovor bili dužni da Popisnoj komisiji predaju propisanu dokumentaciju

Popisna komisija je dužna da kompletnu konkursnu dokumentaciju čuva do završetka Popisa i da sa njom postupa u skladu sa dodatnim uputstvima Zavoda.

Detaljnije informacije o zadacima instruktora i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtovima Zavoda.

NAJAVA JAVNOG POZIVA ZA POPISIVAČE

Republički zavod za statistiku objavio je 15.jula ove godine da će angažovati oko 15.000 popisivača za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine u Republici Srbiji.

Javni poziv za prijavu kandidata biće objavljen 22. jula 2022. godine.

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja će biti dostupna na sajtu Republičkog zavoda za statistiku (stat.gov.rs) i na sajtu Popisa (popis2022.stat.gov.rs), u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine.