RIZNICA PEDAGOŠKE BAŠTINE

Najstarija škola u Srbiji, osnovna škola “Kralj Petar Prvi“, riznica pedagoške i kulturne baštine i ukras prestoničke arhitekture, 8. maja proslavlja svoj 291. rođendan. Svečana akademija će se održati na Učiteljskom fakultetu, u ulici Kraljice Natalije 43.

Kroz decenije i vekove, škola je menjala nazive i sa promenljivom srećom prolazila kroz burna vremena, ali je opstala kao prva i najstarija, sa korenima koji sežu do 1718. godine. Škola se do 1878. godine zvala Osnovna škola kod Saborne crkve, zatim Osnovna muška i ženska škola kod Saborne crkve do 1925. a do 1945. nosi naziv Osnovna škola “Kralj Petar”. Do 1952. godine zvala se Osnovna škola broj jedan, potom Osnovna škola “Braća Ribar”, a u aprilu 1993. ponela je naziv Osmogodišnja škola “Kralj Petar Prvi“. Vekovne zidine njenog postojanja, podupirali su kao učitelji i kao učenici, Vuk Stefanović Karadžić, Dositej Obradović, kralj Petar Prvi Karađorđević, Mihajlo Petrović Alas, Stevan Mokranjac, Moša Pijade, braća Ribar i čitava plejada umetnika i javnih ličnosti.

Zgrada pored Saborne crkve vodi se kao međunarodno priznata kulturno-istorijska baština sa prostora Srbije, a škola je i članica mreže škola UNESKO-a.