REZULTATI KONKURSA ZA ORGANIZACIJU AIDA SVETSKOG PRVENSTVA U RONJENJU NA DAH

Komisija za sprovođenje konkursa, na osnovu sprovedenog konkursnog postupka, dana 02.06.2015. godine, donela je odluku kojom se utvrđuje rang lista prijavljenih učesnika po Javnom konkursu, za finansiranje sportskih manifestacija i programa sportskih organizacija za za organizaciju aida svetskog prvenstva u ronjenju na dah iz budžeta Gradske opštine Stari grad koji ispunjavaju uslove konkursa. Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Predsedniku gradske opštine u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine(02.06.) Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

OVDE PREUZMITE RANG LISTU