REZULTATI KONKURSA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA STAROM GRADU

Komisija za sprovođenje javnog konkursa Gradske opštine Stari grad za dodelu sredstava za finansiranje projekata udruženja koji su usmereni ka unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima na području Gradske opštine Stari grad, donela je 22. 02. 2016. godine Odluku kojom se utvrđuje Rang lista prijavljenih učesnika koji ispunjavaju uslove konkursa.

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor Predsedniku gradske opštine u roku od 5 dana od dana objavljivanja iste na sajtu gradske opštine.

Pre podnošenja prigovora, učesnici konkursa mogu izvršiti uvid u konkursni materijal, kod Komisije za sprovođenje konkursa.

PREUZMITE RANG LISTU